KAMIENIARSTWO

Dariusz Łotowski

16-070 Choroszcz, Dzikie 45

+48 85 719 30 52

+48 602 462 142

dareklotowski@wp.pl

Zakład kamieniarski w Białymstoku - ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami firmy KAMIENIARSTWO Dariusz Łotowski z Białegostoku. Znajdą tu Państwo m.in. informacje na temat warunków składania ofert na zakup maszyn kamieniarskich dla naszego zakładu. Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu i zawansowanych rozwiązań technicznych pozwalających produkować najwyższej jakości pomniki cmentarne, blaty kuchenne oraz schody i kominki granitowe.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KAMIENIARSTWO Dariusz Łotowski, Dzikie 45, 16-070 Choroszcz realizując projekt pt. Zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa KAMIENIARSTWO Dariusz Łotowski poprzez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa - 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie - 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie - 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa) zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert obejmujących dostawę następujących maszyn i urządzeń:


 1. 5-osiowe centrum obróbcze ze skanerem 3D – 1szt,
 2. kruszarka szczękowa do granitu o mocy 7,5-11kW – 1szt.,
 3. kompletne urządzenie pomiarowe 3D – 1szt.,
 4. żuraw kolumnowy z przyssawką (udŸwig 1-1,5t, długość ramienia 7-8m) - 1szt.,
 5. boczkarka taśmowa (do boków prostych i zaokrąglonych; do obróbki granitu do grubości 10cm) – 1szt.

Oferty powinny być składane na poszczególne maszyny/urządzenia osobno, w formie pisemnej, osobiście za pośrednictwem:


 • poczty tradycyjnej, na adres Kamieniarstwo Dariusz Łotowski, Dzikie 45,16-070 Choroszcz,
 • poczty e-mail, na adres dareklotowski@wp.pl,
 • faksu, (85) 719-39-74.

Termin składania ofert: do 13 lutego 2015r.

Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt: tel. 85 719-30-52, fax 85 719-39-74, kom. 602-462-142, dareklotowski@wp.pl

Kryteria oceny, którymi zamawiający (Kamieniarstwo Dariusz Łotowski) będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty: cena 30%, parametry techniczne 40%, okres gwarancji 10%, innowacyjność maszyny/urządzenia 20%.

Termin realizacji: 31 maja 2015r


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KAMIENIARSTWO Dariusz Łotowski, Dzikie 45, 16-070 Choroszcz realizując projekt pt. „Zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa KAMIENIARSTWO Dariusz Łotowski poprzez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa - 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie - 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie - 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa) zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert obejmujących dostawę:

Łupiarka do kostki kamiennej o sile nacisku 40-60t 1szt.

Oferty powinny być składane w formie pisemnej, za pośrednictwem:


 • poczty tradycyjnej, na adres Kamieniarstwo Dariusz Łotowski, Dzikie 45,16-070 Choroszcz,
 • poczty e-mail, na adres dareklotowski@wp.pl,
 • faksu, (85) 719-39-74.

Termin składania ofert: do 30 września 2014r.

Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt: tel. 85 719-30-52, fax 85 719-39-74, kom. 602-462-142, dareklotowski@wp.pl

Kryterium wyboru: korzystna relacja ceny do możliwości urządzeń oraz dopasowanie oferty do potrzeb przedsiębiorstwa.

Termin realizacji: 31 grudnia 2014r.

Copyright © Kamieniarstwo Dariusz Łotowski

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!